Ultra moleculaire frequenties (UMF)

Wat is de oorzaak van uw klacht? Wat kan de behandeling zijn? Allerlei vormen van ziek zijn kunnen hun oorzaak hebben door aanwezigheid van parasieten, schimmels, bacteriën of virussen, hun combinaties en steeds snellere mutaties. Wij zijn bezig met het onderzoek en de behandeling van allerlei soorten klachten. Hoewel binnen de geneeskunde het concept van bio-energie vrijwel onbekend is, werd het bestaan van organische elektromagnetische processen de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Elektromagnetisme blijkt, naast het zenuwstelsel en het humorale systeem, binnen het lichaam een apart basaal fysiologisch regulatie systeem te vormen. Het gaat om signalen die fysiologische processen reguleren en een communicatiesysteem binnen het organisme vormen. Biologische systemen blijken voldoende gevoelig te zijn om op specifieke frequentiepatronen te kunnen reageren. Levende wezens zijn opgebouwd uit cellen, cellen uit moleculen, moleculen uit atomen en atomen weer uit geladen of neutrale elementaire deeltjes. Draaiende elektronen rond de kern leveren een magnetisch veld op. Gezonde organen en weefsels hebben een specifiek magnetisch of energetisch veld. Een afwijking in het magnetisch veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of een ziekte. Ziekteverwekkers hebben ook een specifiek, meetbaar, energetisch veld. Door de juiste frequentie patronen toe te voegen, kan het magnetische veld bijgestuurd worden. Ook kunnen frequenties toegevoegd worden om organen of systemen van het lichaam te versterken of te ondersteunen. De medicatie die wordt ingezet bevatten dus bio-energetische informatie. Specifiek gericht op de ziekteveroorzaker als die gevonden is. We beschikken momenteel over meer dan 350 middelen die kunnen worden getest. Er wordt een urine analyse op basis van Ultra Moleculaire Frequentie Therapie toegepast. Het unieke hiervan is, dat deze therapie op ieder individu en bij de meest uiteenlopende klachten toegepast kan worden.