Principe 5 - Psyche

Iedereen verlangt om zich goed te voelen en/of te genezen. En dat liefst zo snel mogelijk. Dit vindt plaats op het moment dat wij de balans bereiken op alle niveaus tegelijk: fysische, energetische, mentale, emotionele en spirituele. Toch kan volledige genezing pas plaats vinden wanner wij ook onze negatieve/onaangename emoties de baas worden. Al deze emoties ontstaan uit onze opvoeding, negatieve ervaringen, kritiek en/of eisen van de omgeving. Wij ervaren het op een voor ons specifieke manier en wij denken er over op voor ons specifieke wijze om ons vaak te "beschermen". Zo ontstaat een houding vol van onze innerlijke gedachten(patronen) of emotionele lussen. Deze houding kiezen wij zelf, wij bepalen hoe wij zullen denken, voelen of reageren op een omstandigheid, gebeurtenis of relatie. M.a.w. wij kiezen hoe wij omgaan met verdriet, boosheid, vrees, schaamte, schuld, wrok, bitterheid, jalousie, bezorgdheid, vijandigheid en met alle andere emotionele situaties, die lichamelijke reacties zo snel in gang zetten. Door bewust naar deze patronen te kijken, ze te herkennen, erkennen en op een gezonde manier te doorbreken en los te laten, bereiken we meer balans in het totale systeem. Behandelvormen: NES-Provision scan, UMF en urine-analyse, Bach bloemen en psyche-emotionele coaching.