Principe 4 - Voeding

Voor de optimale gezondheid is een volwaardige voeding noodzakelijk. Dat wist Hippocrates en twee decennia later Paracelsus, die wordt gezien als de grondlegger van de chemisch-biologische opvatting van de levens- en ziekteprocessen. De oudst bekende, lekkere en tradicionale levensmiddelen bevatten een groot aandeel beschermende stoffen, fitmakers en krachtstoffen die de moderne voedingswetenschap pas laatste jaren is terug aan het ontdekken. Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, ongezonde voedingscombinaties maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en onze psyche. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, zoals kritiek, eisen en verwachtingen van anderen. Door bewust te worden van onderdrukkende geestelijke voeding en deze op een nieuwe manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden. Behandelvormen: NES-Provision scan, UMF en urine-analyse.