NES-Provision scan

Wat is NES ProVision scansysteem?

Fysieke, emotionele en chemische trauma's hebben een negatief effect op het lichaam, uw mentale gesteldheid en uw lichaamsveld. NES ProVision scansysteem stelt uitgebreid vast waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie of energie verliest. Bovendien laat het systeem zien door welke verstoringen het lichaam minder goed functioneert. Een NES ProVision scan duurt slechts 10 seconden, door uw hand op een scanapparaat te leggen, die uw lichaamsveld scant. U kunt hierbij uw kleren aanhouden en voelt niets van het evaluatieproces. Daarna verschijnt het volledige meetverslag op het computerscherm, met 145 factoren die van belang zijn voor uw gezondheid, waarvan het resultaat in duidelijke en beknopte reportage op diverse schermen wordt weergegeven. De kleuren geven de prioriteit van de aanpak aan, met andere woorden de zwakste schakels komen te voorschijn. De scan stelt vast waar uw lichaamsveld informatie of energie verliest en door welke verstoringen het lichaam minder functioneert.   Deze rapportage schermen laten het volgende zien: * veld-analyse (polariteit, aard-magnetische velden, geopathische belasting) *orgaanfuncties * conditie van alle grote orgaanstelsels * meridiaan systemen * blokkades in de informatieoverdracht * energetische gebieden die kunnen duiden op mogelijke stoorfactoren door bacteriële en virus belasting   * microbiologische processen * stofwisselingsprocessen * voeding * intolerantie voor in het milieu aanwezige stoffen * emoties en trauma's * gesteldheid van het spier- en beenderstelsel * etc.   Na uitleg wordt een persoonsgericht behandelplan gemaakt.