Acupuntuur

De acupunctuurtrillings therapie is een behandeling op de basis van bioresonantie volgens Paul Smith en overbrengen van de juiste frequenties op het lichaam om daarmee vervolgens een regulatie op gang te brengen. Het is een pijnloze, zachte behandeling zonder naalden. Afkomstig uit de traditionele Chinese geneeswijze is acupunctuur een systeem van banen en meridianen, dat het lichaam als een netwerk bedekt. Door dit systeem stroomt de levensenergie Qi en alle informaties die voor de regulatie van de lichaamfuncties zorgt. Veel ziektes vinden hun oorsprong in blijvende storingen of blokkades in het stromen van deze energie, m.a.w. wanneer blokkades ervoor zorgen dat, dat op sommige plekken te weinig en op andere te veel energie aanwezig is. De stimulatie van de acupunctuurpunten moet ervoor zorgen dat de blokkades verdwijnen en energiestromen weer op gang komen. Het grote voordeel van de acupunctuurtrilings therapie ligt in een zachte eenvoudige doorvoering van de energie en deblokkering van de geblokkeerde punten. Met het bioresonantie apparaat word vastgesteld welke meridiaanpunten moeten ondersteund of gecorrigeerd  worden. Daarbij wordt de interferentie op het bioresonantie apparaat ingesteld die met het acupunctuurpunt overeenkomt. Wanneer men vaststelt dat een punt behandeld moet worden, kan men testen met welke polarisatie men kan harmoniseren.