5 Principes

In de praktijk maak ik gebruik van de holistische benadering van de klachten. Met de meest geavanceerde behandelmethoden en specifieke middelen in energetische geneeswijze en informatie overdracht die strikt individueel en per persoon aangepast zijn. Ik richt me op uitzoeken van mogelijke oorzaken van onbalans op fysieke, energetische, mentale, emotionele en spirituele niveaus. Door correcties, ondersteuning en toediening van aangepaste hoeveelheden energie, komt de balans weer in het lichaam en komt de psyche ook terug. Dit bereik ik door te werken op basis van 5 natuurgerichte principes en toepassing van verschillende behandelingsvormen: Principe 1: Voldoende energie in ons lichaam leidt tot herstel. Principe 2: Goed functionerende zenuwen zorgen voor de optimale communicatie in het lichaam, m.a.w. de prikkeloverdracht. Principe 3: Drainage op lichamelijk, cel en geestelijk niveaus. Principe 4: Assimilatie van voedingsstoffen en de uitscheiding van "gebruikte en overtollige stoffen". Principe 5: Inzicht in eigen mentale en emotionele belemmeringen en de weg vinden naar vervulling van je wensen; m.a.w. herkenning, erkenning en acceptatie van bestaande eigen capaciteiten in het hedendaagse leven en mogelijkheden om nieuwe keuzes te maken.